Download

I henhold til Fødevareloven §26 Lov nr. 526 og autorisations- bekendtgørelse nr.149 skal virksomheder, som har indførelse eller fremstilling af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevare være registreret hos Fødevarestyrelsen.


Klik for at se bekræftelse
.